Apatia i libido

Zderzenia dwóch zdawałoby się przeciwstawnych postaw apatii i libido, jest najbardziej charakterystyczne dla zjawiska . libido jest przede wszystkim w naturalnych ludzkich popędach i potrzeb, przypominających niegdysiejsze zachowania ludzi pierwotnych, wracających do surowych prymitywnych zachowań. Świat dorosłych niepokoją te zachowania, wspomagane feminam libido i rekwizytami, których znaczenia dzisiejsza młodzież nie może rozumieć tak, jak ich dziadkowie czy rodzice. Sami siebie nazywają marginesem marginesu, pokoleniem lat rozwiązłości obyczajowej. Chcą zburzyć świat zastany, a raczej żeby ktoś za nich to zrobił. Prowokują skąpym strojem, zachowaniem, feminam libido ale na tym kończy się ich aktywność. Przynajmniej na razie. Negacja wszystkiego nie jest oryginalnym pomysłem, stąd też mówi się o femianm że są kiepskimi kurami domowymi. Za łagodną diagnozą kryje się przekonanie, że młodzi zawsze muszą mieć swój własny styl w związku, a potem wyrastają, są normalnymi i przestają sprawiać kłopot. Apatia i libido szerzy się już pochłania wciąż nowe ofiary. Zanik instynktu samozachowawczego, uciekanie od życia w kolorowe erotyczne sny - przeraża wszystkich, którzy patrzą dalej niż jutra. Objawy choroby są znane, przyczyn ciągle się szuka. - Nie, spróbujmy natomiast zastanowić się, co on przeżywa. Prawdopodobnie ona po urodzeniu się drugiego dziecka nastąpiła apatia i libido. I trzeba jakoś przy tym wszystkim radzić sobie z domem i dwojgiem dzieci. Ona została wmanewrowana przez życie (warunki, w jakich się znaleźli) w sytuację, w której musiała w sobie wyrobić siłę przebicia - to umożliwia dziś nie zatrzymywanie się na drobiazgach, a koncentrowanie na rzeczach najważniejszych.

Recent Posts